Ferenc pápa:

Jorge Mario Bergoglio bíboros, Buenos Aires Érsekének levele a főegyházmegyei cursillistákhoz 2011. június 13‐án, Mária ünnepén:

Kedves Cursillisták!

„… a jó mag az ország fia…” (Mt 13,38)

Szent Pál ünnepéhez közeledve, aki a ti védőszentetek és mintátok arra, hogyan kell “de colores módon élni”, hálát adunk Istennek a Keresztény Cursillo munkájának minden gyümölcséért, amelyeket nagylelkűen adott az Egyháznak az évek során. Szolgálatotok, hogy hirdessétek Krisztust mindennapi környezetetekben, tanúiként, hogy kézzelfoghatóan élővé tegyétek, hogy megújítsátok a Keresztséget amelyet Tőle kaptatok, hogy az Ige tanítványai és misszionáriusai legyetek, ahogy ki van fejezve az Egyház Alkotmányában: “Mindenki meg van híva az apostolkodásra ugyanazon Úr által, a Keresztség és a Bérmálás okán” (33. pont). Annak tudatában írok nektek, hogy tudom, mily nagy problémákat okoz a mai társadalomban az Evangéliummal kapcsolatos műveletlenség, tudatlanság, de bízom abban, hogy a ti elszánt és buzgó apostoli tevékenységetek, mely a Krisztussal és önmagatokkal való találkozásból született, történelmet fog csinálni, a jónak tevésében, hogy sok kitaszított testvérünk, aki a perifériákon él, megtapasztalja Jézus átkaroló szeretetét. Zarándokokként élni városunkban azt jelenti, hogy nem rendezkedünk be kényelmesen, hanem nyitottak vagyunk az életre és figyelünk arra, hogy mi zajlik szívünkben, mint a jó szamaritánus, látván és szembesülvén sok testvérünk nehéz helyzetével. Szükséges hogy a Keresztény Cursillo Mozgalom összes tagjának részvételével folytassa a lelkipásztori átalakítás útját, ahogy azt az Aparecidai dokumentum* javasolja. Mint nehéz idők cursillistái, kérnetek kell Istent, hogy sok keresztgyermeketek legyen, hogy állandóan előcursillót tartsatok, nehogy megbénító reménytelenségbe és szorongásba essetek. Az igehirdetés ajándéka, amelyet megkaptatok a Cursillóban, hittérítő jellegű, amint azt a háromlábú suszterszék is ajánlja (jámborság, elmélyülés a tanulásban és az apostoli tevékenység). Mint Főegyházmegye, szükségünk van az egységre Krisztusban, hogy Ő, csakis Ő uralkodjék szíveinkben, mert csak akkor tudjuk Őt felismerni, ahogyan az emmauszi tanítványok. Amikor megköszönöm, hogy cursillistaként zarándokolsz, arra kérlek, mindig újítsd meg Jézus Eucharisztiájában apostoli elszántságodat és buzgalmadat, és erősítsd meg szövetségedet testvéreiddel a csoporttalálkozók által. Manapság ‐sokkal jobban, mint valaha ‐, szükségünk van arra, hogy a te közelséged a környezetedben világosságot és örömet jelentsen az embereknek, akik nem ismerik, hogy Isten egy gyöngéden szerető Atya. Manapság ‐sokkal jobban, mint valaha ‐, szükségünk van a te jelenlétedre, hogy a családok rátaláljanak Krisztus természetfölötti szeretetére, mely az emberi szeretethez képest új és hatalmasabb dimenzió. Manapság ‐sokkal jobban, mint valaha ‐, szükségünk van a te személyedre és tanúságtételedre az Ultreyákon, hogy „előre” tudjunk haladni, „tovább” tudjunk menni az Igehirdetésben és annak megélésében a világban. Kérlek szépen benneteket, hogy imádkozzatok értem. Jézus áldjon meg titeket és a Szűzanya vigyázzon rátok, aki az Isteni Kegyelem anyja. Szeretettel: Jorge Mario Bergoglio SJ, bíboros, Buenos Aires Érseke Forrás: http://www.cursillosdecristiandad.es/?p=1678 Fordította: Polcz Anikó